fri01nov22:00Black Booty22:00 Kimmi Dolly / FritzKlubArtist::CHiEFROKKAPartyreihen:BLACK BOOTY

sat16nov23:40Velvet Club Night23:40 VelvetArtist::CHiEFROKKA

fri06dec21:00Black Booty / Last Chapter 201921:00 Kimmi Dolly / FritzKlubArtist::CHiEFROKKAPartyreihen:BLACK BOOTY